Entomologická podsbírka

Sbírku tvoří materiál shromážděný v průběhu  60. - 80. let 20.st., a to především vlastní výzkumnou činností v regionu, dílem pak i příležitostnou koupí od místních amatérských entomologů (např.  Z. Dombrovský)..

Kolekce je tvořena takřka výhradně exsikáty hmyzu deponovanými v typizovaných entomologických krabicích. Z přirozených důvodů (absence výjimečných stanovišť ve sběrné oblasti) převažují relativně běžnější druhy, což ovšem není nedostatkem sbírky, neboť tato řádně plní svůj základní úkol.

897 inventárních čísel

Prohlídka sbírky