Zahrada otevřená - při realizaci

Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově

Jeho náplní bylo zbourání přístavby muzea s nevyhovujícím WC a vybudování nového uvnitř budovy. Dále  byl vybudován nový vstup a to i pro imobilní návštěvníky a nový přijímací prostor. Upraveno bylo také prostranství před ním. Dále prošla úpravou zahrada, kde došlo k vykácení náletových dřevin,  byl vybudován rozvod elektřiny pro osvětlení i konání akcí, zatrubněn kanál, upraveny komunikace a opraveny poničené úseky klášterní zdi a dále vybudován prostor pro sezónní bistro s možností občerstvení. V jeho blízkosti byl vytvořen dětský koutek a také sociální zařízení pro návštěvníky bistra i zahrady a to včetně imobilních. Součástí projektu byl i nákup zastřešení mobilního pódia.

Žádost o dotaci podána poprvé do 3.výzvy v r.2008 – projekt prošel výběrem, pro zpoždění při dodání stavebního povolení nebyl realizován.

Znovu přihlášen do 5.výzvy v r.2009 – vybrán k realizaci, výzva přebodována, zařazen mezi

náhradní projekty, v roce 2012 doporučen k podpisu smlouvy. Smlouva podepsána v září 2012.

Ve smlouvě obsažen přehled financování s předpokládanou výší dotace 5 607 634,90 Kč Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj, Směr – budoucnost, cíl- prosperita, ROP NUTS II Jihozápad 

Realizátor projektu: Muzeum Českého lesa v Tachově p.o., třída Míru 447, 347 01 Tachov

Architektonické řešení: Ateliér Soukup s.r.o., Klatovská třída 11, Plzeň

Zhotovitel: Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283,  344 01 Domažlice

Termín realizace stavby: 1.1.2013 – 30.4.2013

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea